Oikeusapu

Black & White Team tarjoaa seuraavia oikeudellisia palveluja:

• Oikeudellinen neuvonta, sopimusten ym asiakirjojen laatiminen ja ylläpito (tarkastus, korjaaminen), tuomioistuimessa ja tuomioistuimen ulkopuolisissa laitoksissa edustamista yksityishenkilöille ja yrityksille.

• Yrityksille olemme luoneet suotuisan oikeudellisen avun antamisen järjestelmän, jonka avulla voidaan nopeammin ja tehokkaammin saavuttaa oikeudellisia asiantuntemusta vaativilla aloilla kaupallisia tavoitteita. SINUN Lakimies pakettien (sopimuksella alkaen 6 kuukaudesta, mahdolliset erityisjärjestelyt) tavoitteena on tarjota jatkuvasti oikeusapua tarvitseville yrityksille edullisin ehdoin oikeudellista palvelua (kuukauden maksun perusteella). Tehdään henkilökohtainen sopimus, ottaen huomioon asiakkaan toimialasta johtuvia erityispiirteitä ja tarpeita. Palvelu sopii erityisesti yrityksille, jotka tarvitsevat jatkuvasti oikeusapua ja asianajajan palkkaaminen tai lakimiehelle tunninmaksun perusteella maksamineen on suhteessa kohtuuton.

• Netin lakimiehen toiminnan tavoitteena on antaa internetin välityksellä oikeusapua riippumatta viikonpäivästä tai kellonajasta.