Inkasso

Black & White Team osutab alljärgnevaid võlgnevusi ennetavaid teenuseid ja inkassoabi:

  • Võlanõustamine ja nõuete juriidiline hindamine: analüüsime võlasituatsiooni aluseks olevaid dokumente ja pakume sobivaid lahendusvariante.
  • Taustauuringute läbiviimine ja juriidilise dokumentatsiooni koostamine: võlasituatsiooni ennetamisel on olulisel kohal oma (tulevase) kliendi/partneri kohta tema maksevõime hindamiseks taustainfo omamine ja juriidiliselt korrektsed lepingud ning muud juriidiline dokumentatsioon.
  • Inkasso: võlasumma kiire kättesaamise üheks eelduseks on võlausaldajapoolne kohene hinnang ja reageering võlasituatsioonile. Seetõttu on mõistlik võlanõuete sissenõudmisega mitte viivitada ning lasta sellega tegeleda oma ala spetsialistidel. Võlanõuete sissenõudmisel lähtume seoses nõuete ulatuse, meeldetuletuse intervallide ja vahenditega (sms-id, kirjad, telefonikõned, külastused jms) kokkuleppest kliendiga (võlausaldajaga). Fikseerime ära problemaatilisemad nõuded ning nende inkasso-, kohtu- või pankrotimenetluse alustamise/algatamise vajadused.

Oleme seisukohal, et lisaks võlasituatsiooni lahendamisele, on oluline selle ennetamine taustauuringute läbiviimise ja korrektse juriidilise dokumentatsiooni koostamise kaudu. Kiire reageering võlgnevusele suurendab oluliselt raha kättesaamise võimalusi, tihti on kasu juba inkassofirma meeldetuletusest.

Soovin inkassoteenuse pakkumist