Ettevõttest

Oleme keskendunud ettevõtete ärilise edu tagamiseks vajamineva olulise valdkonna -juriidika perfektsele haldamisele. Teie võit on meie uhkus, seega üritame anda endast maksimumi, et ise saaksite pühenduda kasumi teenimisele. Meile on oluline ka eraisikute abistamine, et tagada nende maksimaalne õiguste kaitse. Soovime aidata kliendil ennetada tekkida võivaid probleeme ja hoida kontrolli all teenuste eest makstavad tasusid. Hindame pikaajalist ning kliendile rahulolu pakkuvat koostööd, ületades kliendi ootusi ning soovides areneda koos kliendiga.

Meie missioon

Black & White Teami missiooniks on kõrgel professionaalsel tasemel osutatava õigus- ja inkassoabi kaudu aidata kaasa äritegevuse efektiivsuse kasvule ning õiglaste juriidiliste lahenduste saavutamisele. Soovime parandada juristide ja võlamenetlejate rikutud mainet, käitudes ausalt ja väärikalt ning keskendudes kliendi vajadustele.

Meie visioon

Black & White Teami visiooniks on olla tunnustatud juhtiv õigus- ja inkassoabi kompleksteenust pakkuv ettevõte meie poolt määratletud turgudel, kus iga klient saab tervikut haarava, kuid samas valdkonnaspetsiifilise erialaspetsialisti poolt osutatava teenuse.

Meie väärtused

KOMPETENTSUS JA KVALITEET

Hindame oma kogenud ning kompetentseid spetsialiste, võimaldades neile pidevat enesetäiendamist ja erialast arengut, tagades sellega teenuste kõrge kvaliteedi.

VASTUTUSTUNDLIKKUS

Väärtustame vastutustundlikkust ning eeldame seda kõigilt oma töötajatelt, klientidelt ja partneritelt.

KLIENDIKESKSUS

Oma tegevuses lähtume kliendi vajadustest ja huvidest. Suhtume klienti lugupidavalt nii kõnes, kirjas kui teos. Väärtustame pikaajalisi kliendisuhteid ning töötame kliendi rahulolu nimel. Hindame nii positiivset kui negatiivset kliendi tagasisidet.

USALDUSVÄÄRSUS

Meie töötajad on otsekohesed, väärikad, õiglased ega hangi kliente ebaausal teel. Tegutseme kooskõlas seaduste, heade kommete ja tavadega ning vastava kutse-eetika nõuetega. Väldime huvide konflikte.

KONFIDENTSIAALSUS

Kliendilt teenuste pakkumisega seoses saadud teave on rangelt konfidentsiaalne ja ei kuulu avaldamisele kõrvalistele isikutele.

AVATUS JA ARENG

Oleme avatud uutele ideedele, partnerlussuhetele ja tähtsustame ettevõtte pidevat arengut ning kasvu. Võtame eeskuju ja õpime parimatelt.

TIIMITÖÖ

Väärtustame tiimitööd nii ettevõtte siseselt kui partnerite ning klientidega. Oleme pidevas arengus ja käime ajaga kaasas, hindame innovatiivseid ideid ja probleemilahendusi.