Neti-juristi teenusekirjeldus ja tingimused

Black & White Team’i NETI-JURIST nõustab allnimetatud õigusvaldkondades:

  • Kinnisvara- ja ehitusõigus
  • Maaõigus
  • Asjaõigus
  • Äriõigus
  • Tööõigus
  • Lepinguõigus

Kokkuleppel kliendiga võib NETI-JURIST nõustada ka eelnevalt nimetamata õigusvaldkondades.

Õigusabi saamiseks on vajalik eelnev tellimuse esitamine Black & White Team’i koduleheküljel asuva ankeedi kaudu. Siinse ankeedi kaudu on võimalik saada õigusabi kiirelt ilma arvuti juurest lahkumata.

Ühes tellimuses on soovitatav esitada korraga üks juriidilist hinnangut vajav küsimus (mis võib sisaldada mitmeid asjaga olemuslikult seotud küsimusi). Tellimus peab olema selgelt ja täpselt esitatud ning sisaldama kõike hinnangu andmiseks vajaminevat. Seega, kui probleemjuhtumi korral on olemas tõendid (lepingud, kirjad, maksedokumendid vms), siis tuleks lisada info ka tõendite (olemasolevate dokumentide) kohta. Samuti on oluline, kas küsimuse/probleemi lahendamiseks on midagi ette võetud ning millise tulemuseni jõuti. Oluliste asjaolude mitteteadmise tõttu võib NETI-JURISTI õiguslik hinnang olla väär või eksitav.

Black & White Team’i NETI-JURIST võib vajadusel küsida lisainformatsiooni korrektse juriidilise hinnangu andmise eesmärgil. See tähendab, et kui saadud andmete põhjalt pole võimalik juriidilist vastust anda, siis antakse kliendile tasuta võimalus oma küsimust täiendada. Ilma eelneva kokkuleppeta tellimuse täiendamine/muutmine kliendi poolt loetakse uueks tellimuseks ning selle eest tuleb eraldi tasuda.

Kõigisse küsimustesse suhtume konfidentsiaalselt, kuid ei vastuta internetiühenduse turvalisuse eest. Seetõttu eriti konfidentsiaalset infot pole soovitav meili teel saata.

Kuivõrd vastame selle teenuse kaudu kliendi küsimusele vaid temalt saadud andmete põhjal ning kõigi olulistest asjaoludest informeeritus tihti piiratud, siis õigusliku hinnangu iseloom on valdavalt üldistav ning lähtub eekõige vastava valdkonna seadusandlusest ja kohtupraktikast.

Soovin NETI-JURISTI õiguslikku hinnangut