Õigusabi erakliendile

1. Juriidiline nõustamine:

  • Asjaõigus (omandiõigus, valduse kaitse, servituudid, hoonestusõigus, kasutusõigused,  tehnovõrgud- ja rajatised jne)
  • Kinnisvara- ja ehitusõigus
  • Maaõigus (k.a planeeringud)
  • Keskkonnaõigus
  • Võlanõustamine (k.a pankrotiõigus)

2. Nõustamine kohtuväliste kokkulepete saamiseks

2. Lepingute jt juriidiliste dokumentide koostamine ja revideerimine (üürilepingud, rendilepingud, müügilepingud jne)

3. Kohtusse pöördumiseks ja esitamiseks vajalike dokumentide koostamine (hagiavaldused, määruskaebused jne)

4. Esindamine kohtus ja kohtuvälistes organites ning asutustes.