Õigusabi teenused

Black & White Team osutab järgnevaid õigusteenuseid:

  • Juriidiline nõustamine, lepingute jt juriidiliste dokumentide koostamine ja haldamine (auditeerimine, korrigeerimine), kohtus ja kohtuvälistes organites esindamine eraisikutele ja ettevõtetele (jt asutustele).
  • Ettevõtetele jt asutustele oleme loonud soodsa juriidilise abi pakkumise süsteemi, mille kaudu võib kiiremalt ja efektiivsemalt saavutada juriidilisi eriteadmisi nõudvates valdkondades oma ärilisi eesmärke. SINU JURIST pakettide (lepinguga alates 1 kuust, võimalikud erikokkulepped) eesmärgiks on võimaldada pidevalt õigusabi vajavatele ettevõtetele soodsamatel tingimustel juriidilist teenust (kuumakse alusel). Võimalik sõlmida individuaalne leping, arvestades kliendi tegevusvaldkonnast tulenevaid iseärasusi ja vajadusi. Teenus on sobiv eelkõige ettevõtetele, mis vajavad püsivalt õigusabi ja juristi palkamise arvelt soovitakse kulusid kokku hoida.
  • Neti-juristi tegevuse eesmärk on anda interneti vahendusel kiirkorras õigusabi, olenemata nädalapäevast või kellaajast.

Soovin õigusteenuse pakkumist.